DERS KODU

DERS ADI

AKTS

ÖN KOŞUL DERSİ

ATA 101 / MAT

191

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

2

 

ATA 102 / MAT

192

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II

2

 

ECON 123 / MAT 291

TÜRKÇE I

2

 

ECON 124 / MAT 292

TÜRKÇE II

2

 

 

YABANCI DİL  I

2

 

 

YABANCI DİL II

2

 

 

YABANCI DİL III

2

 

 

YABANCI DİL IV

2

 

 

YABANCI DİL  V

2

 

 

YABANCI DİL  VI

2

 

 

TOPLAM

20

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ - İİBF İKTİSAT 

İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜNDE ÇAP YAPACAK MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNERİLEN PROGRAM

1.       ÇAP KAPSAMINDA ORTAK DERSLER

 

 

2.        ÇAP KAPSAMINDA BİRBİRİ YERİNE SAYILACAK DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

ÖNKOŞUL DERSİ

ECON 103

MATEMATİKSEL ANALİZ

5

 

YERİNE

MAT 101

TEK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

7

 

ECON 105

DOĞRUSAL CEBİR

5

 

YERİNE

MAT 261

DOĞRUSAL CEBİR

7

 

ECON 113

METODOLOJİ I

3

 

YERİNE

MAT 200

SEMİNER III

4

 

ECON 114

METODOLOJİ II

3

 

YERİNE

MAT 206

SEMİNER IV

4

 

ECON 104

ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

5

 

YERİNE

MAT 202

ÇOK DEĞİSKENLİ ANALİZ II

7

 

ECON 207

MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I

6

 

YERİNE

MAT 331

OLASILIK

8

 

ECON 213

İKTASATTA PROGRAM UYGULAMALARI I

4

 

YERİNE

MAT 131

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

3

 

ECON 210

DİFERENSİYEL DENKLEMLER

5

 

YERİNE

MAT 203

TÜREVLİ DENKLEMLER

7

 

ECON 214

İKTİSATTA PROGRAM UYGULAMALARI II

5

 

YERİNE

MAT 132

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II

3

 

ECON 311

OYUN TEORİSİ

5

 

YERİNE

MAT 343

OYUNLAR KURAMI

6

 

TOPLAM                                                             56

 

 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ  SEÇMELİ DERSLER

3-8

60

 

YERİNE

MATEMATİK BÖLÜMÜNDE KABUL EDİLEN  SEÇMELİ DERSLER

3-8

60

 

TOPLAM                                                                          116

 

   

   3.      FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK  BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALMASI GEREKEN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

ZORUNLU DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

YARIYIL

AKTS

ÖNKOŞUL DERSİ

ECON 107

SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ

1

5

 

ECON 102

MAKROEKONOMİ I

2

7

ECON 101

ECON 116

 MUHASEBE

2

5

 

ECON 101

İKTİSADA GİRİŞ

1

6

 

ECON  201

MİKROİKTİSAT I

1

7

 

ECON 203

MAKROİKTİSAT II

1

7

 

ECON 202

MİKROİKTİSAT II

2

8

 

ECON 206

PARA TEORİSİ ve FİNAS

1

4

 

ECON 208

MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II

2

6

 

ECON 303

BÜYÜME TEORİLERİ

1

5

 

ECON 305

EKONOMETRİ I

1

5

ECON 207- ECON 208

ECON 304

DİNAMİK MAKROİKTİSAT

2

5

ECON 205

ECON 306

EKONOMETRİ II

2

5

ECON 208

ECON 318

ULUSLARARASI FİNANS

2

5

 

ECON 401

SANAYİ İKTİSADI

1

5

ECON 202

ECON 471

KALKINMA İKTİSADI

2

5

 

ECON 404

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI

2

5

 

TOPLAM                                                                                                         95

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde ÇAP yapacak Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrebcileri, yukarıda belirtilen derslere ek olarak İktisat Bölümü ders programındaki Zorunlu Dersler ve Seçmeli Dersler arasından en az  9 AKTS değerinde ders alacaklardır.

 

 

 

GENEL KOŞULLAR

 

1.      Bu program “Galatasaray Üniversitesi Çift Ana dal Programları Yönergesi’nin koyduğu esaslara göre uygulanacaktır.

2.      Bu program Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

3.      Kontenjan her başvuru dönemi 3 ile sınırlıdır.

4.      Programın bitmesi için tamamlanması gereken en az toplam AKTS değeri 240 olarak belirlenmiştir.

5.      İkinci ana daldan alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı, o ana daldan mezun olmak için gerekli AKTS kredisi toplamının %40’ından az olamaz.

6.      Matematik Bölümü öğrencilerinin İktisat Bölümü’nden alacakları seçmeli dersler için varsa dersin önkoşulu sağlanmış olmalıdır.

7.      Programda olan zorunlu derslerden herhangi birinin kaldırılması halinde bu dersin yerine aynı AKTS değerinde bir seçmeli ders alınacaktır.