ana sayfaya geri dön

OL KÖKÜYLE YAŞADIĞIM BAZI SIKINTILAR


Az çok türkçe yazan ve dil hassasiyeti mevcut herkesin bildiği üzere, dilimiz gittikçe fakirleşiyor. İnsanımızın gittikçe daha çok ingilizce konuşur olmasıyla bu çok daha göze çarpar bir hale gelmiş durumda. İngilizcedeki ifadelerin gerek doğrudan, gerek anlık çevirilerle dilimize geçmesi alışıldık bir şey. Burada ifadenin doğrudan dile geçmesinden daha sinsi bir tuzak yatıyor. Zira ifade çevrilirken ekseriyetle ilk akla düşen, mana bulutunun en baskın unsuru olan kelime seçiliyor. Bu da dili gittikçe daha çok köreltiyor. Bu kavramlarla ilim yapmak, testere ve keserle ameliyat yapmaya benziyor.

Bu tekdüzeleşme mefhumuna ilk dikkat çeken elbette ben değilim. Ancak seneler geçtikçe bu temayül daha da kuvvetleniyor ve artık hakikaten çok uç noktalarda gezinmekteyiz. Bunun gittikçe gözüme daha çok batan misali "olmak" köküyle alakadar kelimeler. Siyasetçisinden hocasına etraf "olarak" kelimesinden geçilmiyor. Zira fundamental-ally gibi biten tüm kelimeler "temel olarak" gibi geçtiği gibi, "as a human" gibi ifadeler ve diğerleri de aynı şekilde dilimize geçiyor. Bu da, kelime zenginliğini geçtik, artık ifade zenginliğini de zorlamaya başlıyor. Bunun üstüne bir de aşağıdaki icatları kullanarak bir "İhtimaller" kitabı yazmaya çalıştığınızı düşünün. Asla girişmek istemeyeceğiniz, tam bir azap olurdu. Küllen tekerleme gibi ifadelerle dolu bir kitap..

olgun=(perfection, maturity) kamil
olumlu=(positive) müspet
olumsuz=(negative) menfi=
olası=(probable, likely) muhtemel
olasılık=(probability, likelyhood, chance...) İhtimal=olasılık
olabilen, olabilir=(can be)
olasılıksız=(improbable) gayrimuhtemel, namuhtemel
olanaksız=(impossible) imkansız, namümkün
olanaklılık=(possibility) mümkünat
olanaklı=(possible) mümkün
olanaklı=(potential) kuvve=?
olur, olumlama=(approval) (tasdik)
olumsuzlama=(disapproval, negate)
oluşum=(formation) teşkil, teşekkül, şekillenme
olgu=(phenomen, fact) mefhum =
olgusal=factual
olağan=(normal)
olağanüstü=(marvelous) harikulade, fevkalade
olmayana ergi=(reductio ad absurdum) saçma ile ispat, abes ile ispat

Show that the probability of the event E(n) in the event space is positive. Can it be arbitrarily close to 0? If possible give an estimation of this probability when n tends to infinity.
Olay uzayındaki E olayının olasılığının pozitif olduğunu gösterin. Sıfıra gelişigüzel yakın olabilir mi? Olanaklıysa n sonsuza giderken bu olasılığı kestirin.
--ki samimi bir özdilcinin "pozitif" yerine "olumlu" demesi gerekirdi.. Öyle değil mi?

Tüm bunların üzerine, geçenlerde birilerinin "incidence geometry" ifadesini "oluşum geometrisi" diye çevirdiğini gördüm, cinlerim tepeme çıktı. Oysa çakışma, buluşma, rastlaşma vs geometrisi demek varken.

Zaten modern zamanlar dili fakirleştiriyor. Arı ırk fikri kadar tehlikeli ve zihnen öldürücü bir fikir, bu arı dil fikri... Bunu nasıl göremezsiniz?

Aşağıdaki madde zargan'dan... Buyrunuz.