Kişisel sayfaya geri dön

TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN BAZI KAYNAKLAR ve TÜBİTAK POLİTİKALARI HAKKINDA BAZI GÖRÜŞLER


2013-2014 senesinde 1001 ve benzeri projeleri dağıtan TÜBİTAK birimi ARDEB'in Matematik-Fizik Araştırma Grubu'nda (MFAG) dış danışmanlık vazifesini ustlendim. Proje yazımında meslektaşlara yardımı dokunur diye yazdığım proje rehberini, ve geçmişte yürütmüş olduğum proje evrakını buraya koymayı uygun gördüm. Proje yazımınında kullanılabilecek bazı latex şablonları aşagıda sunulmuştur.  Tübitak politikaları hakkındaki bazı görüşlerim de sayfanın daha altlarında yer almakatdır. Müteakip listeden erişebilirsiniz. Yükseköğretim politikları hakkındaki bazı görüşler için lütfen buraya bakınız.


Araştırma Projesi Hazırlama Rehberi

Hakan Ayral'la birlikte hazırlanan proje yazma rehberine ücretsiz erişmek için buraya tıklayınız.    

Get it on Google Play
Elektronik ortamda ücretsiz yayınlanan bu rehbere, android ve IOS işletim sistemi için indirerek de erişebilirsiniz. Rehber Galatasaray Üniversitesi tarafından da yayına kabul edilmiş olup basılmaktadır.

Toplu eğitimlerde veya ticari amaçla kullanmak, basmak ve dağıtmak yazarların iznine tabidir.

Tübitak’ın proje yazımına yönelik eğitim malzemeleri (videolar, sunumlar) ve eğitim etkinlikleri bulunmaktadır. Bu rehberin amacı, konuya proje yazdıran kurum açısından değil, proje yazan araştırmacının gözünden bir bakış açısı getirmektir.

Rehberin amacı şu sorulara cevap getirmektir:

Rehberle birlikte, ARDEB 1001 projeleri için hazırlanmış bir LaTeX başvuru formu şablonu da verilmektedir. Hafif ve pratik olması için özen gösterdiğimiz bu şablonu özel ihtiyaçlarınız için kolayca uyarlayabilirsiniz.

Toplu eğitimlerde veya ticari amaçla kullanmak, basmak ve dağıtmak yazarların iznine tabidir.

SON GÜNCELLEME: KASIM 2017TÜBİTAK BİDEB destekleri (MART 2016)

Bölümümde 2005'den beri yurtiçi ve dışına yönelik muntazam araştırma toplantıları tertip etmekteyiz. Ancak 2006'dan beri başvuru şartları imkansız derecede zorlaştığından BİDEB başvurusu yapmıyoruz. BİDEB'in aradığı şartları ancak ticari amaçlı "bilimsel" matematik toplantılarının karşılayabileceğine inanmaktayım. Oysa yurtiçi dolaşımı teşvik etmek ve ülke çapında araştırma alanı oluşturmak amacıyla esnek başvuru şartları taşıyan destek programlarının açılması gereklidir. Burada ibret verici olan husus, sadece bir araştırmacıyı yurtışındaki turistik amaçlı bir toplantıya vasat bir bildiri sunmak üzere gönderme maliyetinin yurtiçinde samimi bilimsel amaçları olan bir çalıştay destekleme maliyetinden fazla olmasıdır.  Bu ülke kaynaklarının israfı açısından isyan edilecek bir durumdur. Üstelik yurtiçi dolaşım teşvikleri ek iktisadi hareketlilik yaratması itibariyle ülke ekonomisine sıfır (hatta belki negatif) maliyet getirir. Bu çerçevede desteklenecek toplantıların yurtdışından araştırmacı çekme potansiyeli de mevcuttur. Dolaşım yapanların kimliği de dikkate alındığında bu hareketliliğin sosyal getirileri ve ülke bütünlüğüne katkıları bile tek başına bu destekleri bolca vermek için yeterli sebeptir. Bu desteklerin verilmesinde dikkat edilmesi gereken bir husus, vasatlığın yayılmasına mani olmak adına, mümkün mertebe saygın ve faal bilim adamlarının etrafında Türkiye bilim alanını yapılandırma hedefi gözetilmedilir.

Misal: Geçen gün doktora hocası arayan iki öğrenci bir anadolu şehrinden kalkıp İstanbul'a bizim düzenlediğimiz bir toplantıya katılmak üzere geldiler. Bir finansman olabileceği ihtimali akıllarına gelmediğinden tüm masrafları ceplerinden karşılamayı kabullenmişler. Sonunda barınmalarını toplantı bütçesinden karşıladık, başvuru ücreti zaten almadık. Söz konusu meblağ iki talebe için 300-500 TL civarında ve yurtiçinde dönen bir miktardır ki bu yurtdışına toplantıya gönderdiğiniz akademisyenin gündeliği bile etmez. İşte bunu kendimize nasıl yapabildiğimizi benim aklım hafsalam almıyor.

Açıkçası samimi bir araştırmacının BİDEB şartlarıyla boğuşacak vakti olabileceğine inanmıyorum.

Peki neden başvuru şartları bu kadar ağır? Suistimaller yüzünden.. Engel olmak için bürokrasimiz bir kısır sarmala giriyor ve ek şartlar getiriyor. Bu şartların samimi araştırmacıyı iteceğini, ancak ticari zihniyetteki `araştırmacı'nın bu şartların üstesinden gelebileceğini unutuyor.. Maalesef...


Tübitak 1001 Projesi başvuru formu (EYLÜL 2015)

İşini bilen kişi, kendini düzene uydururken; bilmeyen, düzeni kendine uydurmaya çalışırmış. Ben olsaydım 1001 başvuru formlarını nasıl yapardım? Gerek yürütücü, gerek danışman ve bürokrat gerekse de panelist gözüyle baktığımda çoktandır gözüme batan bazı hususları kendimce düzeltip bir form yaptım. Neticede ortaya çıkan formun daha "temiz" proje önerisi yazımını sağlayacağını, panel değerlendirmesine daha elverişli olacağını düşünüyorum. Yürütme safhasında da daha okunabilir bir referans metin olmasını temin edecektir. İlgililere bir fikir vermesi için burada sunuyorum: PDF LATEX.

Bu düzenleme yapılırken, "tabula rasa" dediğim ilkeyi esas aldım. Yani, proje önerisinin metin akışına engel olacak tüm unsurlar ayıklanarak
araştırmacının önüne mümkün mertebe boş bir beyaz sayfa koymak gerekiyor. Nitekim kılavuz metinler ayıklandıktan sonra ortaya çıkan forma buradan bakabilirsiniz.

Bu minvalde yapılan değişiklikler şunlardır:
 • Panelistlere kolaylık sağlamak için kapak sayfası eklendi. (eski formda panelistlerin başvuru sahibinin kim olduğunu, kurumunu, ekibini metin içinde aramaları gerekiyordu)
 • Akronim zorunlu hale getirildi (metinde öz-gönderme yapmayı mümkün kılmak için).
 • İçindekiler sayfası eklendi. Tabletlerde okunmasını kolaylaştırmak için hipertext haline getirildi.
 • Başvuru formu sayfa sınırı 20'den 25'e çıkarıldı (kapak ve içindekilerle birlikte iki yeni tablo eklendiğinden).
 • Türkçe ve İngilizce özete tam birer sayfa ayrıldı.
 • Kılavuz metinler renkli kutu içine "hapsedilerek" metinin geri kalanına karışması engellendi (kılavuz metinler metin akışına engel oluyordu).
 • Kılavuz metinlerin form doldurulduktan sonra silinme ilkesi getirilerek proje önerisi metininin akıcı ve bütüncül hale gelmesi sağlandı. (Mümkün mertebe bağımsız bir bilimsel metin olarak panel değerlendirmesine ve proje boyunca kullanıma daha elverişli kılmak için). 
 • Tablo kılavuz metinleri notlar vs de renkli kutu içine alındı.
 • Proje metini, kutusundan (yani etrafındaki çerçeveden) "kurtarıldı" (kılavuz metinleri çerçeve içine alınca asıl metini çerçeveden çıkarmak gerektiği için).
 • Proje ekibi/İş Paketi tablosu eklendi.
 • Proje ekibi hakkında daha ayrıntılı bilgi talebi eklendi (neden bu proje için bu ekip uygundur?).
 • Mevcut imkanlar tablosu düzenlendi. Standart bilgisayar teçhizatının burada zikredilmemesi talep edildi.
 • İş-Zaman çizelgesi daha derli toplu hale getirildi. Sayfalara sığmadığı için ikişer aylık aralıklara bölündü.
 • Yaygın etki tablosunda sosyal faaliyetler ayrıldı.
 • Yaygın etki tablosu "hafifletildi".
 • Düzenlenecek toplantı bir İş Paketi haline getirildi ve ayrıntılı bilgi talep edildi.
 • Bursiyerler hakkında (hala yetersiz kaldığını düşündüğüm) bazı talepler eklendi.
 • Panelistlere kolaylık sağlamak için sayfa altlarında proje kısaltması, PY soyadı ve sayfa numarası eklendi.
 • Tübitak logosu kapak sayfası dışında kaldırıldı.
 • Başvuru formunun pdf formatında sisteme yüklenmesi ilkesi getirildi. Bu sayede platform-bağımsız olması sağlandı.
 • Proje yürütücüsü için PY, Yardımcı araştırmacı için YA gibi kısaltmalar önerildi (proje önerisinde PY'nin kendinden ve ekibinden uygun ve müphemliğe yer bırakmayacak şekilde bahsedebilmesi için).

Bunlara ilaveten:

 • Tablolar doldurulduktan sonra, gerektiğinde açıklama yapmak için tablo dışına çıkılabileceği belirtilmedir. Zira tablolar kimi bilgileri vermek için çok kısıtlayıcıdır. Mesela Mevcut Olanaklar tablosunda öneri sahibinden yürütücü kurumun neden bu proje için uygun olduğunu açıklaması istenmelidir.
 • Sayfa marjinleri ve puntolar artırılarak tablet bilgisayarda okumaya daha elverişli bir form üretilmelidir.
 • EK2'deki bütçedeki tablolarının tamamen ARDEB Proje Başvuru Sistemi üzerinden doldurulması gerekiyor.
 • Bursiyerlerin projedeki rollerinin ve bursiyerlere verilecek tez konuları ve eğitimler hakkındaki ayrıntıların (yani EK2'nin ilgili kısımlarının) asıl başvuru formuna eklenmesi gereklidir. Eski formda bursiyer taleplerinin EK2'de "gerekçelendirilmesi" isteniyordu. Uygun yaklaşım, projeden azami fayda temini içn bursiyerlerin nasıl bir eğitimden geçirileceğinin de talep edilmesidir.
 • EK1-Referanslar kısmının da asıl başvuru formuna dahil edilmesi gereklidir.
 • Herbir iş paketinin tablolar dışında daha ayrıntılı tanımlanması ilkesi getirilebilir.
 • Bu değişiklikler yapıldığında EK1 ve EK2 formları tamamen ortadan kalkacak. Bir kısmı başvuru formuna dahil edilip bir kısmı da sistem üzerinden doldurulacak. Bir başka deyişle; bütçe ayrılıyor, geri kalan metin parçalı yapısından kurtarılıp yekpare hale geliyor.Tübitak Destekleri Forumu

Bu foruma gönderilen soruları Tübitak'taki yetkili personel cevaplamaktadır. Geçmişteki sorulara göz atmak bile birçok soru işaretini giderecektir. Ancak başvuru süreçlerinin değişken olduğunu, her dönem başvuru kurallarında ve formlarında düzenlemeler yapıldığını akıldan çıkarmamalı.


Tübitak Kariyer Projesi "Karmaşık Hiperbolik Geometri" (2005-2010)

Not: 2005 senesi başvuruları "beyaz sayfa" usülü hazırlanıyordu. Öneri sahipleri başvuru formu doldurmuyor, onun yerine Tübitak'ın istediği bir grup soruya cevap veriyordu. Başvuru kurallarında o günden beri birçok düzenlemeler yapıldı. Yani 3501 başvurusu yapmak istiyorsanız bu evrak çok işinize yaramayabilir.Tübitak 1001 Projesi "Hipergeometrik Galois Etkileri" (2010-2013)

Not: 2010 senesi 1001 projesi başvurularında artık başvuru formu vardı ancak sayfa sınırlaması yoktu. Hatta ısrarla istendiği kadar uzatılabileceği yazıyordu. Bunun üzerine sunduğum proje önerisine 70 sayfa kadar tutan kendi ingilizce çalışma metinimi de eklemiştim. Yukarıda verilen proje önerisinde o kısımı çıkardım (içeriğiyle ilgilenen olursa gönderebilirim!). Ayrıca bugünden bakınca "yöntem" başlığını çok kısa geçmiş olduğumu görüyorum. Bugün olsa panele dahi alınmadan reddedilebilir. Buna ek olarak 2010 senesinden beri formlarda birçok değişiklikler yapıldı, dolayısıyla bu proje önerisinden fikir almayı düşünüyorsanız güncel başvuru formlarına uyduğunuzdan emin olmalısınız!Tübitak 2221 (Konuk Bilim Adamı) Projesi "Teichmüller kuramı ve Finsler Geometrisi" (2014)

Not: 2221 önerilerinde sayfa sınırı 2014 itibarıyla bulunmamaktadır.  Bu projeye, talep ettiğimiz süre ve ücretin zaman ve ücretin yarısı takdir edildi. Buraya koydığum proje önerisinde şahsımdan bahsetmek durumunda kaldığım bazı yerleri sansürledim. Proje sonuç raporu konuk formunu ise bir fikir vermesi için koydum. Sonuç raporuyla birlikte sunduğumuz diğer evrakı (makaleler, toplantı bilgileri, konuşma duyuruları vs) buraya koymadım.


Tübitak 1001 Başarısız Proje Önerisi (Mart 2015)

Kendi muhtaç himmete bir dede
Nerde kaldı ki gayrıya himmet ede

Akl u irfanım deyu kimseyi t'an eylemen
Defter-i divâne sığmaz söz gelür divâneden  (Ali Rıza ERHAN)

Not: 2015 Mart döneminde sunduğum proje önerisi, panel yeterli puan takdir etmediği için reddedildi. Bu dönemde sunulan 1965 projeden 391'i kabul edilmiş. Eh, proje işi biraz da nasip kısmet işidir. Son kertede panelistler projenizi oylarken vicdanlarıyla başbaşadır ve reddedilmek herkesin başına gelebilir. Bilhassa genç arkadaşlara yılmamalarını vurgulamak için bu proje önerisini de buraya koyuyorum. Araştırmalarım hakkında açıklamak istemediğim bilgiler içeren yerleri karaladım.    

Not (Ocak 2016): Projeyi revize ederek 2015 Eylül döneminde tekrar sundum ve bu sefer kabul edildi. İlgili evrakı görmek için projenin bitmesini beklemeniz gerekiyor!. Projeyi revize ederken panel raporundaki çekinceleri son derece dikkate aldım ve neredeyse baştan sona yeniden yazdım. Bursiyerlerin sorumluluklarıyla ilgili ayrıntılar verdim.


Tübitak 1002 Projeleri icin LaTeX şablonları

LaTeX bilenler için, word formatında matematiksel metin hazırlamaktan daha keyifsiz bir iş olamaz. Her ne kadar başvuru formları genelde word formatında olsa da, proje başvurularını bu formatta hazırlamak mecburi değildir. Sisteme yüklediğiniz tüm dosyaların pdf formatında olması tavsiye edilir. Bu, proje metininizin sizin gördüğünüz haliyle değerlendiricilerin eline geçmesini sağlayacaktır.

(Resmi LaTeX şablonunu 1002 destek programının formlar sayfasından indirebilirsiniz)

Tübitak 1001 Projeleri icin LaTeX şablonları

1002 şablonlarını 1001 projelerine de kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Ancak riski kullanıcıya aittir.
Tübitak tarafından yayımlanan en güncel sürümüne tıpatıp uyduğundan emin olun!
 • Selçuk Kayacan'ın hazırladıgı şablon (2016)  TeX dosyası  pdf dosyası Bu şablon içlerinde en ileri TeXnoloji kullananı! Çerçevelerde ve iş zaman çizelgesinde çok daha profesyonel netice veriyor.  


TÜBİTAK TEŞVİK/BİLİM/HİZMET Ödülleri

2013 senesinde aldığı bir kararla Tübitak, ödüllerde "aday gösterme" müessesesini ilga ederek "bireysel başvuru" ilkesini getirmiştir. Neden? Tahminim, "aday gösterme" işi sağlıklı çalışmıyordu, bir-kaç üniversite her dönem onlarca aday gösterirken diğer başvuruların tümü bireysel geliyordu. Daha adil ve dengeli bir dağılım sağlamak adına tüm ödüllerde "bireysel başvuru" esasına geçelim dediler.

Gerekçesi her neyse, Bilim veya Hizmet ödülü alacak hoca'ya, "başvur!" demek biraz AYIP kaçmıyor mu?

Güncelleme: 2015 sonunda yapılan bir düzenlemeyle eski usüle geri dönüldü, hatta artık Türk Matematik Derneği gibi kuruluşların da aday göstermesinin önü açıldı. Bundan sonra ilgili kişiler, özel veya kamu kurumları aday gösterme zahmetine girmezlerse, artık bu onların AYIBI olacaktır! Ancak, yine de TÜBİTAK bu kişi ve kuruluşlara her sene doğrudan bir hatırlatma mesajı da gönderebilir. "Aday göstermenizi bekliyoruz" diye. (Aralık 2015) 

TÜBİTAK bursiyerlerinin çalışma statüsü (Kasım 2015)

Tübitak lisansüstü bursiyerleri devlet üniversitelerinde çalışamıyor. Vakıf üniversiteleri eğitim ücreti almama veya lojman vs gibi imkanlar sağlama karşılığında lisansüstü öğrencileri derslerde görevlendirebilirken, devlet üniversitelerinde bu tür bir çalışmayı resmi bir statüye oturtmak mümkün değil! Zira derse (laboratuvar, problem çözümü, vs) giren herkese ücretinin ödenmesi bir zorunluluk. Bu ders ücreti cüz'i olmasına rağmen, sosyal sigorta kapsamında çalışan statüsüne geçen öğrencinin de bursu otomatikman kesiliyor veya kazancıyla orantısız şekilde düşüyor. (Üniversitelerde araştırma görevlisi gibi kadrolarda bulunan lisansüstü öğrencilerin araştırma projelerinde kısmi bursiyer statüsünde çalışmasına izin var).

Tübitak bursiyerlerinin, okudukları veya burs aldıkları projenin yürütüldüğü devlet üniversitesinde saat ücreti karşılığı derse girmesinin önünün açılması elzemdir, zira:

 • Laboratuvar, problem çözümü gibi derslere girmek veya temel dersleri vermek bursiyerlerin yetişmesinde çok önemlidir (halen bunun yasal bir çerçevesi olamdığını tekrar vurguluyorum).
 • Gayriresmi yollardan zaten bu bursiyerler çalıştırılmaktadır. Bunun yasal bir zemine oturtulması ve sınırlanması suistimalleri engelleyecektir.
 • Bursiyerlerin çalışma hayatına geçişi kolaylaşacaktır.
 • Vakıf üniversiteleri bu talebelerle sözleşme imzalayarak eğitim ücreti/lojman vs karşılığında çalıştırmaktadır. Bu da devlet üniversiteleriyle haksız rekabete yol açmaktadır.
Öncelikle doktora-sonrası bursiyerlerin kariyeri açısından bu imkan büyük arzetmektedir.


TÜBİTAK 1111: Şehir Doktora Okullarını Destekleme Programı (Kasım 2015)

Maalesef henüz böyle bir program mevcut değil. Ancak olmalı. Geçmişte İstanbul'daki bazı üniversitelerin bir ortak matematik doktora okulu girişimi ve bunu kısmen destekleyen bir Tübitak İşbirliği Ağları Programı (İŞBAP) olmuştu. Ancak İŞBAP destek programı yürürlükten kaldırıldı, zaten doktora okuluna gerçekten hitap etmiyordu.
Öte yandan YÖK'ün çıkardığı iki yönetmeliğe binaen, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla müşterek lisansüstü program açma imkanı bulunmaktadır.

Vakıa şu ki bir çok disiplinde, üniversitelerimizin tek başına bir doktora okulu açma yeteneği çok sınırlıdır. ÖYP programı (istenen verim alınamadığı için) artık kapandığına göre, Bunun tek çaresi de ortak doktora programlarını teşvik etmektir. Mesela İstanbul'daki bazı üniversitelerin matematikte ortak bir doktora programı yürütme iradesi çoktan beri var: bkz. IMDO. Öğrenciler bir çok dersi diğer kurumlardan alabiliyorlar. Geriye bunu yasal çerçeveye oturtmak ve kolaylaştırmak kalıyor. Ancak Enstitü bürokrasilerini, YÖK yönerge kalabalığını, şehir içindeki ulaşım sorunlarını vb aşıp bunu resmi bir statüye kavuşturmak hakikaten çok zor. Böyle bir okula destek verecek hocaların büyük özverisini gerektiriyor.

 • Proje yürütücüsü bir kurum (üniversite veya araştırma merkezi) tarafından sunulan, tercihan aynı şehirden birden fazla üniversitenin işbirliğiyle yürütülecek, yurtdışından kurumların da katılabileceği,
 • Aktif araştırmacı üniversite temsilcilerinden müteşekkil bir yürütme kurulu tarafından denetlenen, senelik faaliyet raporu yayımlayan
 • İlgili disiplin içinde birkaç tematik alanın öne çıkarıldığı,
 • Bu tematik alanlarda nitelikli doktora öğrencisi yetiştirebileceğini ispatlamış akademisyenlerin destek verdiği 
 • Modüler: yani istekli hoca ve üniversitelerin sonradan protokol imzalayarak katılabileceği.
 • Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteye ilaveten müşterek bir diplomaya hak kazanacakları, 
 • Lisanüsüstü öğrencilerin etkileşimini özendiren, rekabetçi bir araştırma atmosferi yaratmayı hedefleyen,
 • Komşu ülkelerle bölgesel işbirliği hedefleri ve yurtiçi ve yurtdışından öğrenci çekme potansiyeli olan
 • Yeterlik sınavları ve savunmaların ortak yapıldığı
 • Akademik içeriğin yanı sıra öğrencilerine kariyer geliştirme, proje yazma, sunum yapma, akademik yayın hazırlama eğitimlerinin de verilidği
 • İlgili disiplinlerde, sanayi ve özel sektör temsilcilerinin de katılımını sağlayan

ortak diploma programlarına ihtiyaç duyulmakatdır. Bu programları desteklemek için, TÜBİTAK tarafından açılacak uzun vadeli destek programlarına ihtiyaç vardır.

 • Proje yürütücüsüne Şehir Doktora Okulu Müdürü statüsü, şahsı ve yardımcılarına PTİ
 • Sekreterya ve web arayüzü desteği
 • Öğretim üyelerine ders ücreti
 • Yurtiçi ve dışından öncü araştırmacıların davet edileceği araştırmaya hazırlama odaklı özel araştırma etkinliklerine yönelik ek bir destek
 • Öğrencilere yönelik kısa süreli seyahat desteği
 • Kalıcılığı ve devamlılığı sağlamak için ders videolarının erişime açılmasına yönelik teşvik
 • 5 yıl sonundaki değerlendirmeden sonra ikinci beş seneye uzatma imkanı

İdaresinin mükün olması için bu okulları 3-7 üniversitenin katılımıyla oluşması beklenir. Ancak Istanbul'da 50 üniversite olduğu dikkate alındığında, kurucu üniversitelerin yanı sıra diğer üniversitelere de katılımcı statüsünde projeye iştirak etme imkanı sunulmalıdır. Yakın şehirlerden üniversiteler de katılmak isteyebilir.

Her üniversite, öğrencilerinin yeterlik sınavından geçmesi konusunda kendine güvenmeyebilir. Bu durudumda ortak yeterlik sınavlarına bir ağırlık verilerek kalanı üniversitelerin yetkisine bırakılabilir.

Her ne kadar yukarıda YÖK yönergelerinin ortak doktora programlarına zemin hazırladığını iddia etmiş olsam da, YÖK kanadından bu konunun düşünülmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Enstitüler çok hantal kuruluşlardır, harekete geçmeleri ve sonuç almaları çok zaman alabilir.

Tekrar vurgulamalıyız ki, tüm devlet üniversitelerinin işe alma süreçleri (akademik ilanlar) rekabetçi kılınmadığı sürece nitelikli doktora öğrencisi yetiştirmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.


AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ (Aralık 2015)

Avrupa birliği projelerinden arzu edilen desteği alamıyoruz. Temel bilimlerde bu destek zaten çok kıt. Diğer disiplinlerde alınan desteğinse zayıf nitelikte olduğunu tahmin ediyorum. Yani (yine tahminimce) alınan desteğin önemli kısmı, Türk katılımcıların yürütücü olmadığı projeler. Avrupa Araştırma Alanı'na "eklenmek" için bunca paraya ve çabaya değer mi? Acaba AT panellerinde türlü çeşit önyargıların, mevcudiyetinden bile haberdar olmadığımız dayanışma ve çıkar gruplarının kurbanı oluyor muyuz? AT projelerinin asıl varlık sebebi olan biyoloji, genetik, enerji gibi stratejik alanlardaki projelere ne mertebede iştirak edebiliyoruz? (bu konudaki istatistiklere erişimim olmadığını burada itiraf etmeliyim)

Tübitak bu meseleyi "üzerine para atarak" (yani AT projesi alana türlü çeşit ek teşvikler getirerek) halletmeye çalışıyor, ancak kanaatimce paradigma değişikliğine şiddetle ihtiyaç var. Zira parasıyla rezil olma söz konusu.

Onun yerine bu kaynakla içeride yeni bir proje destek programı açsak... "Büyük 1001 projesi" gibi hayal ettiğim bu projede patron Türkiye'den bir araştırmacı, ekipse Avrupa'dan ve dünyadan yetkin araştırmacılar olsun. Bu araştırmacıları buraya gelerek katkıda bulunmaya özendiren yüksek teşvikler olsun. Biz onlara bir de parasını verip yamanmaya çalışacağımıza, onlar bize yamanmaya çalışsın. Değil mi? Avrupa'da ve dünyanın kalanında kaynak bulamayan pek çok yetkin araştırmacı var.


TÜBİTAK ARAŞTIRMACILARI (Kasım 2015)

Tübitak, her sene araştırmada temayüz eden kurumlarda çalışan araştırmacılara yönelik kadrolar ilan etsin. Araştırmacılar, üniversiteler kanalıyla bu kadrolara müracat etsin. Başvurular yerli ve yabancı tüm adaylara açık olsun. Bu başvuru geçmiş araştırmacı kariyeri hakkında bilgilerin yanı sıra ileriye yönelik bir araştırma projesi de içersin. Başvurular yerli ve yabanci isimlerden oluşan yetkin bir jüriye gitsin. Bu araştırmacılara "TÜBİTAK Araştırmacısı" diyelim. Maaşlarını TÜBİTAK versin ancak üniversitelerinin de üyesi olsunlar ve imkanlarından faydalanabilsinler. Başvurdukları üniversitede çalışsınlar ancak ders verme ve idari yükümlülükleri olmasın. Bulundukları kurumun lisansüstü programlarına destek versinler, araştırmacı yetiştirsinler, proje yürütsünler, kurumdaki diğer araştırmacılarla işbirlikleri yapsınlar. TÜBİTAK değerlendirme süreçlerine katılmalarını isteyelim. Senelik bir faaliyet raporu sunsunlar. Dilerlerse vakitlerinin bir kısmını başka kurumlarda ve yurtdışında geçirebilsinler. Bu kadrolar damla damla ihdas edilsin. (CNRS'den kopya çektim).


1001 projelerinde yabancı araştırmacılar (Haziran 2016)

Bu maddeyi değerli dostum İlker İnam'ın hatırlatması üzerine buraya koyuyorum. 2015 senesinden beri yurtdışı araştırmacıları 1001 projelerinde, oldukça cazip denebilecek şartlarda görev alabiliyorlar. Ancak proje kabulünden sonra bu araştırmacılara imzalatılan evrak henüz ingilizceye çevrilmediğinden, anlamadıkları türkçe bazı evraka (hak sahipliği beyan formu vs gibi) imza attırmak durumunda kalıyorsunuz. Bu evrakın ingilizceye çevrilmesi mutlaka gerekli.


TÜBİTAK PROJE VERİ TABANIKişisel sayfaya geri don