Ayberk Zeytin
Galatasaray Universitesi
Matematik Bolumu
Ciragan Cad. No.36, Besiktas, 34349
Istanbul / Turkey
This Semester
Les étudiants de Math 497 et 499(Projet):
Vous pouvez trouver un liste de sujets proposés par moi ici. (version Mar. 2016)
Il y a aussi quelques idées ici, ici et ici.
Pour votre these, la fichier tex, le logo et le pdf sont disponibles ici. (version 2016)

Les étudiants de Math 201(Analyse a Plusieurs Variables I):
Information et calendrier sur le cours est disponible ici.
Feuille d'exercices 1 est disponible ici.

Math 504 (Advanced Algebra) students:
Course information is available here.

Referans mektubu:
Referans mektubu isterken lütfen:
1. başvurunuz eğer bir yüksek lisans veya doktora programı ise OKUL, BÖLÜM, PROGRAM'ın tam isimlerini, bir özel kurum ise kurumun adını, başvurduğunuz pozisyonu ve mektup gönderme son tarihini (1'den fazla olması durumunda okunaklı bir liste),
2. yakın zamanda edinilmiş not kartınızı (resmi olmak zorunda değil)
3. varsa benden aldığınız dersleri, bu dersleri aldığınız eğitim öğretim yılını - birden fazla ise tamamını - ve bu derslerden aldığınız harf notlarını
4. aynı posizyon için benden başka kimlerin referans mektubu yazacağını
5. mektupta yukarıdaki bilgilerin dışında belirtilmesini istediğiniz hususları (program dışı aktiviteler, yaz okulları vs.)
içeren bir e-postayı mektup gönderme son tarihinden makul bir süre önce - en az 2 hafta - göndermenizi rica ediyorum. Son dakikada talep edilen mektupların hem özensiz yazılma hem de geç gönderilme riskleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatırım.
News

Aug 04, 2020
I will be teaching Math 504 - Advanced Algebra in Fall 2021. Course syllabus will be available here.

Aug 04, 2020
Je vais enseigner Math 201 - Analyse a Plusieurs Variables I ce semestre. Syllabus du cours va apparaitre ici.