English   Français   Türkçe  

Güncellenme Tarihi: June 24, 2015

Bölüm Kararları

2016 Haziran'da yapılan bölüm toplantısında alınan kararlardan bazıları aşağıdadır:


 1. Bölümümüzde bazı derslerin alınabilmesi için belli ön koşullar gerekmektedir. Bu derslerin alınabilmesi için gereken önkoşullar şu şekildedir:

  1. MAT301--Topoloji dersi için MAT101--Analiz1 ve MAT102--Analiz2 derslerinin,

  2. MAT325--Kompleks Analiz dersi için MAT102--Analiz2 ve MAT116--Analitik Geometri derslerinin,

  3. MAT425--Fonksiyonel Analiz dersi için MAT261--Doğrusal Cebir1, MAT262--Doğrusal Cebir2 ve MAT201--Çok değişkenli Analiz1 derslerinin,

  4. MAT417--Türevli Geometri dersi için MAT116--Analitik Geometri ve MAT202--Çok değişkenli analiz2 derslerinin

  halihazırda başarılmış olmaları gerekmektedir.


  Açıklama: Öğrenim süresinin etkilenmemesi için N kodlu bir dersin ön şartının en çok N-2 kodlu olması ilkesi benimsenmiştir.


 2. Bölümümüzde 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri ardarda gelen yıllarda bir yıl MAT467--Halkalar Teorisi ertesi yıl MAT464--Gruplar Kuramına Giriş derslerini alabileceklerdir.


 3. Açıklama: Istekli öğrencilerimizin cebir konusundaki açığını kapatmak amacıyla bu karar alınmıştır.