bg
TR FR EN

Eğitim


Bölüm toplantılarında alınan kararları görmek için buraya tıklayınız.

Bölümümüzde verilen lisans ve lisansüstü derslerin tam listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Hedefler


Matematik, doğal bilimlerde (E. Wigner'in deyişine göre) "akıl almaz etkinliğe sahip" bir aletler topluluğundan ibaret değildir. Aynı zamanda kişinin merakını ve hayal gücünü çalıştırması; analiz/sentez ruhunu titizlikle gerçekleştirmesi için bir oyun sahası da sunar. Programımız öğrencilerini temel matematik kavram ve aletlerine vakıf kılmayı, (ispatlar ve hesaplar gibi) temel matematik inşalarını anlama ve üretme kabiliyeti vermeyi, matematiksel fikirlerini gerekli titizlik ve kesinlikle hem yazılı hem de sözlü şekilde ifade etme istitadı kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin tümüne, felsefe (mantık), fizik ve bilgisayar bilimleri gibi "kardeş" disiplinler de ayrıca tanıtılır. Özerk çalışmak için gerekli bilgi ve maharetleri kazanan öğrenciye, ileri matematik derslerini ve/ya Üniversitenin farklı bölümlerinde sunulan dersleri takip ederek bilgilerini derinleştirme imkanı sunulmaktadır. Öğrencinin istidatını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu serbestiyeti sağlamak maksadıyla, üç ve dördüncü sene müfredatının belirlenmesi çoğunlukla öğrenciye bırakılmıştır. Programın doğal devamında, üniversite veya eğitim sektörlerinde kariyer yapılabildiği gibi, matematik bilgisinin; karmaşık ve soyut aletlere çabucak uyum sağlama ve analiz yapma yeteneğinin arandığı (finans, aktüerya, bio-informatik gibi) tüm sahalarda iş hayatına atılmak da mümkündür. Meslek hayatına geçişi kolaylaştırmak amacıyla programda özel dersler önerilmektedir. Staj yapma imkanları da açıktır. Matematik eğitiminde düşünce titizliğine verilen önemin, mezunlarımızın akıl süzgecinden geçmiş eleştirel bir dünya görüşü geliştirmesine yardımcı olacağına ve kendi yapabilecekleri ve sınırları hakkında doğru bir kanaate edinmelerine katkıda bulunacağını umuyoruz. Eğitim dili fransızca olup bazı dersler türkçe ve ingilizce de sunulmaktadır.

Program Mezunu


  1. Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir
  2. Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır
  3. Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir
  4. Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir
  5. Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir
  6. ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümü için stratejiler geliştirmiştir
  7. Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir
  8. Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarıın tarihsel evriminin farkındadır
  9. Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir
  10. Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.

© GSÜ Math. Tüm hakları saklıdır.