bg
TR FR EN

STAJ SÜRECİ:

# Matematik bölümünde staj seçmelidir. 3 kredilik notsuz bir ders olarak değerlendirilir.

# Staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapacakları kurumu/işletmeyi kendileri araştırıp bulmak durumundadır. Lütfen staj konusunda bölüm hocalarınızı meşgul etmemeye dikkat edin. Staj yapan diğer arkadaşlarınıza ve fakülte sekreterliğine danışabilirsiniz.

# Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Matematik bölümü öğrencileri öğrenimleri boyunca en az 20 iş günü staj yapabilirler. Bu stajları süresince öğrencilerimizin sigortaları üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sigortanızın Üniversite tarafından yapılacağınızı staj göreceğiniz kuruma belgelemek için bu belgeyi kullanabilirsiniz.

# Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığındaki Sekreterlikten 3 adet Zorunlu Staj Formu (2 tanesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'nda,1 tanesi fakültemizde kalmak üzere) ve Staj Başvuru Dilekçesi alınır.

# Staj başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra danışman hocanızın imzasıyla Fakülte Sekreterliği'ne teslim edilir.

# Zorunlu Staj Formu okulun sigortamıza başlayabilmesi için gerekli bir belgedir. Fakülte Sekreterliği'ndeki memurların gözetiminde doldurulması mühimdir. Yanlış yazıldığı takdirde sekreterlikte yetkili birinin parafı ve de kaşesi ile onaylanması gerekmektedir. Özellikle, staja dolayısıyla sigortaya başlama ve bitiş tarihleri titizlikle doldurulmalıdır.

# Staja başlanılacak günden en geç 20 gün evvel saat 17.00 olmadan 3 tane Zorunlu Staj Formu, Sağlık ve Kültür Daire Başlanlığı'na (Garanti Bankası ile aynı oda ) teslim edilmelidir.

# Eğer öğrenci, aile bireylerinden birinin sağlık güvencesinden istifade ediyorsa formlara ilaveten; staj süresi boyunca aile bireylerinin sağlık güvencesinden ayrılmak istediğine dair dilekçe yazması gerekmektedir. 3 adet fotoğraf formlara birer birer iliştirilmelidir.

# Form şu sıra ile imzalatılmalı; öğrencinin kendi imzası, Staj Komisyonunun onayı (bölüm öğretmenlerinden biri olması yeterlidir), Fakülte Sekreterliği'nden Öğüt Berkson'un kaşesi ve imzası, staj yapılacak yerin onayı.

# Form en son Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'na teslim edilir.

# Staj başladıktan sonra, staj yapılan yerin talep etmesi halinde, sigortamızın başlatıldığına dair gerekli belge Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'ndan temin edilebilir.

# Sigortadan onay geldikten sonra arzu edildiği halde, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı'nda olan 2 tane Zorunlu Staj Formu'ndan birisi staj yapılan yere götürülmek üzere alınabilir.

# Staj yapılacak yere bu formun beraberinde özgeçmiş ile bir adet transkript götürülmesinde fayda vardır.

# Bölümümüzde staj zorunlu olmadığı için staj defteri doldurulmamaktadır.

# Staj bitince, izleyen dönem başında staj dersini üstlenen hocaya gerekli evraklarla bildirilir ve derse kayıt olunur. Dönem sonunda transkripte işlenmiş olduğu takip edilir.

© GSÜ Math. Tüm hakları saklıdır.